Geburtstage

02. Januar

05. Januar

06. Januar

07. Januar

20. Januar

24. Januar

25. Januar

31. Januar

05. Februar

07. Februar

11. Februar

15. Februar

16. Februar

20. Februar

24. Februar

28. Februar

 

Dani Lutz

Rahel Buser

Aimery Pinga (Spieler)

Mateo Matic (Spieler)

Jeffrén (Spieler)

Doris Fischer

Petar Pusic (Spieler)

Alexandra Schubiger

Nabil Bahoui (Spieler)

Shani Tarashaj (Spieler)

Djibril Dioni (Spieler)

Robin Kamber (Spieler)

Raphael Holzhauser (Spieler)

Marcel Reich

Nikola Sukacer (Spieler)

NedimBajrami (Spieler)